Wybierz cel podróży

Allianz Globtroter

Allianz Globtroter jest ofertą ubezpieczeniową idealną dla wszystkich osób, które planują różnego rodzaju wyjazdy turystyczne. Jest to oferta w pełni kompleksowa, która obejmuje szereg dodatkowych opcji. Polisa obejmuje także wiele dodatkowych ryzyk, poza tymi podstawowymi, które nie są dostępne w ofertach innych towarzystw ubezpieczeniowych. Allianz Globtroter jest idealnym ubezpieczeniem na podróż do dowolnego miejsca na świecie, ponieważ firma ubezpieczeniowa oferuje możliwość ewentualnych kosztów leczenia aż do kwoty sześciuset tysięcy. Dlatego podczas wyboru ubezpieczenia turystycznego warto wziąć pod uwagę ofertę firmy Allianz, czyli Globtroter.


Ubezpieczenie Allianz Globtroter jest ubezpieczeniem turystycznym, które dostępne jest aż w siedmiu pakietach. Klient może je dostosować zgodnie ze swoimi potrzebami, a także w odniesieniu do planowanego celu podróży oraz miejsca wyjazdu, a nawet liczby uczestników danego wyjazdu. Wśród różnych opcji oferowanych przez firmę Allianz można wyróżnić następujące:
– ubezpieczenie w podróży na wakacje, które odbywają się za granicą,
– ubezpieczenie rodziny w podróży,
ubezpieczenie sportowego wyjazdu,
ubezpieczenie turystyczne PL,
ubezpieczenie rocznego wyjazdu,
ubezpieczenie zdrowotne za granicą,
ubezpieczenie podróży za granicą.
Każda z opcji dostępna jest również w trzech wariantach cenowych – Basic, Medium i Premium. Podczas wyboru odpowiedniej opcji należy uwzględnić swoje indywidualne wymagania.

Zakres i rozszerzenie oferty
Standardowa oferta obejmuje podstawową ochronę, która zawiera w sobie takie elementy jak koszty leczenia oraz assistance. Oprócz tego jest możliwość wykupienia także dodatkowych opcji. Wśród nich można wymienić następujące:
NNW, czyli Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,
OC w życiu prywatnym, czyli Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym,
Bagaż Podróżny, czyli ubezpieczenie bagażu,
Moto Assistance, czyli ubezpieczenie podróży samochodem,
Koszty własne dotyczące udziału w kosztach napraw samochodu, który został wynajęty.

Polisa ubezpieczeniowa oferowana w ramach ubezpieczenia Allianz Globtroter może być również zwiększona o takie klauzule jak następujące:
klauzula Assistance, która obejmuje kontynuację podjętego leczenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
klauzula Business Assistance,
klauzula Assistance Sport,
klauzula Bezpieczna Kieszeń,
klauzula Medical Assistance, która dotyczy wyłącznie członków rodziny na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
klauzula Home Assistance, która obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
klauzula Pet Assistance,
klauzula Concierge, czyli osobistego asystenta.

Ubezpieczenie związane z kosztami leczenia również może być rozszerzona o pewne elementy. Wśród nich można wyróżnić przede wszystkim następujące elementy:
realizacja działań związanych z pracą fizyczną,
realizacja działań związanych z pracą fizyczną o wysokim ryzyku,
uprawianie sportów o charakterze wyczynowym,
uprawianie sportów o wysokim ryzyku o charakterze amatorskim,
uprawianie sportów zimowych o wysokim ryzyku o charakterze amatorskim,
uprawianie sportów ekstremalnych o charakterze amatorskim,
występowanie chorób przewlekłych wraz z ich zaostrzeniem lub powikłaniami,
branie udziału w różnego rodzaju aktach terroru lub działaniach wojennych.

Warianty ubezpieczenia Globtroter
Ubezpieczenie turystyczne Allianz Globtroter występuje w trzech wariantach cenowych w różnych pakietach. Wśród nich można wyróżnić wariant Basic, Premium i Medium. W podstawowym rodzaju ubezpieczenia, czyli ubezpieczeniu Basin nie jest uwzględnione OC w życiu prywatnym, czyli Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym. Natomiast wariant Medium i wariant Premium posiadają korzystne sumy gwarantowanych kosztów w leczenia, zarówno w Europie, jak i poza nią. Gwarantowana suma leczenia w Europie wynosi 200 000 zł, czyli około 46 500 euro. Natomiast gwarantowana suma leczenia poza Europą wynosi nawet 500 000 zł, czyli 116 280 euro.

Najbardziej podstawowym rodzajem ubezpieczenia w Allianz Globtroter jest ubezpieczenie dla rodziny w podróży oraz ubezpieczenie na wakacje za granicą. Zakres ochrony i gwarantowane sumy ubezpieczeń kształtują się w tych rodzajach ubezpieczeń następująco:
koszty leczenia i assistance:
Wariant Basic – 80 000 zł
Wariant Medium – 200 000 zł
Wariant Premium – 500 000 zł
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
Wariant Basic – 14 000 zł
Wariant Medium – 20 000 zł
Wariant Premium – 40 000 zł
bagaż podróżny i sprzęt elektroniczny:
Wariant Basic – brak
Wariant Medium – 1 800 zł
Wariant Premium – 4 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym:
Wariant Basic – brak
Wariant Medium – 50 000 zł
Wariant Premium – 100 000 zł
Cena polisy w przeliczeniu na dzień:
Wariant Basic – 3,74 zł
Wariant Medium – 6,42 zł
Wariant Premium – 12,85 zł

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia
Najważniejszym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest zakres pokrycia kosztów leczenia w innym kraju niż ojczysty, które może być dość kosztowne. Dzięki jego posiadaniu można się uchronić przed bardzo dużymi kosztami, dlatego warto je mieć. Ubezpieczenie kosztów leczenia gwarantuje nam pokrycie wielu wydatków, które są związane z kosztami leczenia za granicą, jeśli wymaga tego taka potrzeba. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w ubezpieczeniu Globtroter pokrywane są koszty następujących działań:
koszty hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego, czyli wszystkich wizyt lekarskich, wszystkich badań pomocniczych, a także pilnych operacji i zabiegów,
koszty transportów, które obejmują transport do placówek medycznych, między placówkami medycznymi, a także do szpitali oraz do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu mu świadczeń medycznych,
– koszty leczenia stomatologicznego, ale tylko jeśli obejmuje ono pilne przypadki lub w przypadku następstwa nieszczęśliwego wypadku; ubezpieczenie zawarte jest do kwoty 1 000 zł,
– koszty leczenia związanego z ciąża i porodem, które obejmuje jedynie dwie wizyty lekarskie i ograniczone jest kwotą 6 000 zł,
– koszty zakupu różnego rodzaju lekarstw oraz opatrunków, które są niezbędne podczas prowadzonego leczenia,

koszty leczenia na skutek działań związanych z wojną lub aktami terroru, które obejmują jedną wizytę lekarską, ograniczoną kwotą 8 000 zł, a także transport osoby ubezpieczonej do miejsca zamieszkania lub transport zwłok osoby ubezpieczonej do kraju, które również są ograniczone kwotą 8 000 zł,
– transport ubezpieczonej osoby do kraju jej zamieszkania, jeśli jej stan zdrowia nie pozwala na samodzielne przebycie tej podróży,
– transport zwłok osoby ubezpieczonej do kraju, w którym mieszkała
.

Zakres ubezpieczenia assistance
Istotnym elementem polisy ubezpieczeniowej Allianz Globtroter jest także ubezpieczenie assistance za granicą, czyli taki rodzaj ubezpieczenia, który oferuje pomoc osobie ubezpieczonej w różnym zakresie. Związany jest on w szczególności z bezpośrednią pomocą podczas różnego rodzaju trudnych sytuacji, które mogły się wydarzyć w podróży. W ramach ubezpieczenia assistance w ubezpieczeniu Globtroter pokrywane są koszty następujących działań:
– transport członków rodziny osoby ubezpieczonej lub innych osób, które towarzyszyły ubezpieczonemu w podróży, co dotyczy w szczególności zdarzeń związanych ze złym stanem zdrowia osoby ubezpieczonej lub ze śmiercią osoby ubezpieczonej za granicą,
– opieka nad niepełnoletnimi dziećmi osoby ubezpieczonej, co obejmuje koszty przewozu niepełnoletnich dzieci lub ich opiekunów w przypadku wystąpienia koniecznej hospitalizacji osoby ubezpieczonej,

wizyta członka rodziny ubezpieczonego, która może się odbyć, gdy wydarzy się nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, a ubezpieczonemu w podróży nie będzie towarzyszyła inna dorosła osoba; koszt hotelu za dobę dla tej osoby może wynosić maksymalnie 400 zł i nie trwać więcej niż siedem dób,
– kontynuacja podróży osoby ubezpieczonej, jeśli jej stan zdrowia poprawi się na tyle, żeby mogła kontynuować swoją wyprawę,
– zakwaterowanie osoby ubezpieczonej na czas rekonwalescencji, jeśli tylko wystąpi taka konieczność wskazana przez lekarza; mogą to być maksymalnie trzy doby, a koszt nie może przekroczyć 400 zł za dobę,
– przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej dla ubezpieczonego, jeśli jego powrót zostanie opóźniony z różnych, niezależnych przyczyn, takich jak awaria środka transportu lub jego opóźnienie,

przekazywanie wiadomości osobom wskazanym przez ubezpieczonego w przypadku, jeśli wystąpi taka konieczność,
– pokrycie kosztów, które zostały poniesione w związku z różnego rodzaju opóźnieniami podróży, które trwają co najmniej przez sześć godzin; maksymalna kwota tego świadczenia wynosi 600 zł,
– koszty pomocy tłumacza, jeśli wystąpi taka konieczność, a zwłaszcza, gdy osoba ubezpieczona doświadczy konfliktu z prawem; maksymalna kwota tego rodzaju świadczenia wynosi 2 000 zł,
– pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa, jeśli zdarzy się tak, że osoba ubezpieczona zaginie podczas podróży.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Projekt i wykonanie: zamowstrone.com