Wybierz cel podróży

Assistance w podróży

Assistance w podróży, na co możemy liczyć

Wybierając się w podróż – czy to po Polsce, czy za granicę – zaleca się wykupienie ubezpieczenia. Assistance w podróży pozwala czuć się pewnie w przypadku nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń losowych podczas naszych wojaży krajowych i zagranicznych. Na jaki zakres ochrony można liczyć w przypadku tej formy ubezpieczenia?

Assistance w podróży – co to jest?

Assistance w podróży to dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie. Skierowane jest do osób, które chcą zabezpieczyć się w razie wystąpienia pewnego rodzaju zdarzeń podczas podróży. Ubezpieczenie to można wykupić, planując zarówno krótkie, jak i długodystansowe wyjazdy samochodem bądź też środkami transportu publicznego.
W ramach Assistance osoba ubezpieczona może liczyć na wsparcie medyczne oraz informacyjne. Udzielenie pomocy następuje w przypadku wystąpienia szkody na osobie lub jej mieniu.

Ubezpieczenie w podróży – assistance i koszty leczenia

W zależności od ubezpieczyciela ubezpieczenie może obejmować assistance i koszty leczenia łącznie lub rozdzielnie. Wówczas w umowie powinien znaleźć się zapis o zakresie i sumie ubezpieczenia – łącznie lub rozdzielnie. Każda firma ubezpieczeniowa stosuje różne sumy ubezpieczenia, które uzależnione są od poszczególnych wariantów.

Assistance w podróży – zakres pomocy

W zależności od ubezpieczyciela osoba, która zamierza wykupić ubezpieczenie, może liczyć na następującą pomoc w ramach assistance:
 • assistance opiekuńczy – czyli m.in. opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w trakcie podróży, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, kontakt z bliską osobą,
 • pomoc w tłumaczeniu – w przypadku gdy brak znajomości języka uniemożliwia nawiązanie kontaktu z lekarzem lub innym pracownikiem medycznym,
 • zabezpieczenie nieruchomości na terenie Polski w razie wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem,
 • zastępstwo kierowcy – jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na samodzielne poruszanie się samochodem,
 • pomoc prawna – w przypadku gdy osoba ubezpieczona, przebywając za granicą, wejdzie w konflikt z lokalnym prawem (m.in. pokrycie kosztów porady prawnej, pomoc tłumacza, pośrednictwo w przekazaniu kaucji),
 • pomoc w znalezieniu nowego miejsca zakwaterowania,
 • zakup przedmiotów codziennego użytku oraz artykułów spożywczych w przypadku opóźnienia lotu,
 • pokrycie kosztów związanych z wydatkami na zakup podstawowych środków higienicznych, leków i artykułów spożywczych – w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego,
 • całodobowe wsparcie informacyjne,
 • pokrycie kosztów ratownictwa w górach lub na morzu,
 • pokrycie kosztów podróży osoby oddelegowanej przez pracodawcę na zastępstwo,
 • pokrycie kosztów transportu zwłok do Polski w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
 • pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do następnego etapu podróży – gdy stan zdrowia po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu pozwala na bezpieczne kontynuowanie podróży,
 • zorganizowanie opieki nad zwierzętami – w przypadku gdy osoba ubezpieczona uległa nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorowała i nie jest w stanie podjąć opieki nad swoim pupilem,
 • zorganizowanie ewakuacji – na wypadek wybuchu epidemii, wojny, rewolucji, aktów terrorystycznych lub też wystąpienia katastrofy naturalnej w miejscu pobytu osoby ubezpieczonej,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w nagłych przypadkach – zazwyczaj o 48 godzin można przedłużyć ochronę bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Assistance w podróży – pomoc medyczna i inne

Assistance może również obejmować pomoc medyczną. Osoba ubezpieczona może liczyć na wsparcie w następujących przypadkach (maksymalnie do sumy ubezpieczenia lub limitu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia konkretnego ubezpieczyciela):
 • nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku – ubezpieczyciel pokrywa koszty podstawowych badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw oraz środków opatrunkowych, konsultacji lekarskich oraz leczenia stomatologicznego,
 • porodu przed 32 tygodniem ciąży – ubezpieczyciel pokrywa koszty porodu, opieki nad matką i dzieckiem,
 • konieczności zorganizowania transportu – z miejsca nieszczęśliwego wypadku, w razie nagłego zachorowania lub pomiędzy placówkami medycznymi,
 • konieczności zakwaterowania dla osoby towarzyszącej na wypadek hospitalizacji osoby ubezpieczonej.

Zakres ubezpieczenia assistance w podróży

Obszar ubezpieczenia uzależniony jest od oferty konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Niektórzy ubezpieczyciele oferują szerszy zakres ochrony, inni natomiast wymagają poniesienia dodatkowej opłaty za niektóre usługi.
Dodatkowe opłaty mogą dotyczyć rozszerzenia obszaru ubezpieczenia m.in. w przypadkach:
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby ubezpieczonej w razie zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • konieczności zastosowania komory dekompresyjnej w sytuacjach uzasadnionych medycznie,
 • konieczności hospitalizacji po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu,
 • konieczności leczenia w sytuacji nieoczekiwanych działań wojennych lub aktów terroryzmu,
 • konieczności przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej – gdy okres ubezpieczenia musi być przedłużony o więcej niż 48 godzin.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Projekt i wykonanie: zamowstrone.com