Wybierz cel podróży

Aviva Twoja Podróż

Spokojne wakacje z całą pewnością może nam zapewnić posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego. Dzięki temu mamy gwarancję pomocy, jeśli podczas urlopu zdarzą się jakieś nieoczekiwane sytuacje. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie takie jak Aviva Twoja Podróż. Jest ono dostępne w kilku pakietach, które bez problemu można dopasować do swoich indywidualnych preferencji.

Ubezpieczenie Aviva Twoja Podróż przeznaczone jest zarówno dla osób, które samodzielnie wyruszają w podróż, jak i dla rodzin lub znajomych, którzy chcą spędzić wakacje we wspólnym gronie. Aviva oferuje swoim klientom kilka wariantów ubezpieczenia, które różnią się pomiędzy sobą zakresem ubezpieczenia, a także jego sumą. Dzięki temu można w bardzo dobry sposób dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb. W zakresie ubezpieczenia można wyróżnić między innymi takie elementy jak:
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym, dzięki któremu będzie możliwość pokrycia kosztów szkód, które zostały wyrządzone innym osobom,
– Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, dzięki któremu będzie możliwość pokrycia kosztów szkód, które powstały podczas nieszczęśliwego wypadku,
– Koszty działań ratowniczych i transport do kraju, jeśli sytuacje związane z tym zagrożeniem się pojawią.

W ubezpieczeniu Aviva Twoja Podróż możliwa jest także ochrona bagażu. Dodatkowo można między innymi wykupić takie opcje jak:
koszty leczenia, które związane są z uprawianiem różnego rodzaju sportów o wysokim ryzyku,
– amatorskie uprawianie takich rodzajów sportów jak narciarstwo, nurkowanie czy też snowboarding,
– podjęcie się wykonywania ciężkiej pracy fizycznej.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie Aviva Twoja Podróż jest ubezpieczeniem o charakterze indywidualnym, które może być zawarte zarówno przed podróżą, jak i w jej trakcie. Podróż taka powinna trwać co najmniej 1 dzień, a także nie więcej jak 365 dni, czyli rok. Standardowa oferta tego ubezpieczenia oferuje podstawową ochronę uczestnikowi podróży, która zawiera przede wszystkim koszty leczenia oraz koszty assistance. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje następujące elementy:
– koszty podjętego leczenia w podróży zagranicznej, jeśli powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz zachorowania w nagłym trybie za granicą,
– koszty assistance w podróży zagranicznej, a także pomoc w organizacji różnego rodzaju czynności za granicą,
– koszty podjętego leczenia w podróży krajowej, jeśli powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz zachorowania w nagłym trybie w kraju,
– koszty assistance w podróży krajowej, a także pomoc w organizacji różnego rodzaju czynności w kraju,

– Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym w podróży zagranicznej, która obejmuje szkody wyrządzone innym osobom,
– ubezpieczenie bagażu podróżnego w podróży krajowej i zagranicznej, które dotyczy jego utraty, zniszczenia lub też uszkodzenia,
– ubezpieczenie sprzętu sportowego w podróży krajowej i zagranicznej, co może być związane z jego utratą, zniszczeniem lub też uszkodzeniem,
– Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w podróży krajowej i zagranicznej, które związane są z różnego rodzaju uszkodzeniami ciała,
– ubezpieczenie mienia na czas podróży krajowej lub zagranicznej, które dotyczy posiadanego mieszkania lub domu,
– koszty odwołania podróży krajowej lub zagranicznej, jeśli wystąpią one na skutek nieszczęśliwego wypadku lub innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie oferowane przez firmę Aviva może zostać także rozszerzone o pewne elementy. Wśród nich można wyróżnić przede wszystkim następujące elementy:
– uprawianie w charakterze rekreacyjnym sportów takich jak narciarstwo, nurkowanie oraz snowboard,
– uprawianie w charakterze rekreacyjnym różnego rodzaju sportów o stosunkowo wysokim ryzyku,
– podejmowanie się wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, co dotyczy głównie podróży zagranicznej,
– posiadanie różnego rodzaju chorób przewlekłych, co związane jest w szczególności z podróżą zagraniczną,
– koszty leczenia, które by były związane z różnego rodzaju aktami terroru czy podjętymi działaniami wojennymi na terenie kraju, w którym się aktualnie przebywa.

Warianty ubezpieczenia
Podstawowy zakres ubezpieczenia Aviva Twoja Podróż obejmuje jeden z następujących elementów:
koszty leczenia i koszty assistance w realizowanych podróżach zagranicznych,
– koszty leczenia i koszty assistance oraz Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w realizowanych podróżach krajowych.

Podstawowy zakres ubezpieczenia w realizowanych podróżach zagranicznych może być uzupełniony o różnego rodzaju aspekty. Wśród nich można wymienić następujące elementy:
– ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym,
– ubezpieczenie obejmujące bagaż podróżny,
– ubezpieczenie obejmujące sprzęt sportowy,
– ubezpieczenie związane z Następstwami Nieszczęśliwych Wypadków,
– ubezpieczenie związane z kosztami odwołania podróży realizowanej za granicę lub związane z kosztami szybszego jej zakończenia,
– ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu, które obejmuje ubezpieczenie mieszkania lub domu wraz z ruchomościami w nich się znajdującymi
.

Podstawowy zakres ubezpieczenia w realizowanych podróżach krajowych również może być uzupełniony o różnego rodzaju aspekty. Wśród nich można wymienić następujące elementy:
– ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym,
– ubezpieczenie obejmujące bagaż podróżny,
– ubezpieczenie obejmujące sprzęt sportowy,
– ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu, które obejmuje ubezpieczenie mieszkania lub domu wraz z ruchomościami w nich się znajdującymi.

Przedmiot oraz zakres wybranego ubezpieczenia zawarty jest w dokumencie takim jak polisa. Natomiast suma ubezpieczenia dla celów realizowania poszczególnych rodzajów ubezpieczeń ustalana jest indywidualnie przez ubezpieczającego w odpowiednim wniosku o zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia
Wśród najbardziej istotnych elementów każdego ubezpieczenia turystycznego z całą pewnością jest zakres obejmujący pokrycie kosztów leczenia, zarówno podczas podróży krajowych, jak i podczas podróży zagranicznych. Koszty tego typu leczenia mogą być bardzo kosztowne, dlatego nie warto ryzykować i wykupić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystkie niezbędne wydatki, które związane są z niezbędnym leczeniem zostaną pokryte. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w ubezpieczeniu Alianz Twoja Podróż pokrywane są przez ubezpieczyciela koszty następujących działań:
– wizyty lekarskie,
– kontrolne wizyty lekarskie, jeśli takowe były zalecone podczas poprzednich wizyt, jednak do kwoty o wartości 5 000 zł,
– leczenie o charakterze ambulatoryjnym,
– zakup niezbędnych środków leczniczych oraz opatrunków, jeśli zostały zalecone podczas wizyty lekarskiej,
– badania, które zostały zlecone podczas wizyty u lekarza, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia procesu leczenia; wśród nich można na przykład wymienić podstawowe badania krwi, a także RTG, EKG czy też USG,
– pobyt i leczenie w placówce szpitalnej,
– wykonanie różnego rodzaju zabiegów lub operacji, jeśli działania te były niezbędne i zalecone przez lekarzy,

– leczenie stomatologiczne, które dotyczy ostrych przypadków lub przypadków, które wystąpiły w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
– realizacja transportu do placówki medycznej z miejsca pobytu osoby ubezpieczonej lub z miejsca wypadku,
– realizacja transportu pomiędzy różnymi placówkami medycznymi, jeśli wystąpi taka konieczność,
– prowadzenie akcji poszukiwawczej na morzu lub w górach, jeśli tylko wystąpi taka konieczność w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
– wizyty lekarskie lub pobyt w szpitalu, jeśli zdarzenia te wystąpiły na skutek różnego rodzaju aktów terroru lub działań wojennych w kraju, w którym przebywała osoba ubezpieczona.

Zakres ubezpieczenia assistance
Równie ważnym elementem polisy ubezpieczeniowej Aviva Twoja Podróż jest również takie ubezpieczenie jak assistance. Dzięki niemu osobie ubezpieczonej oferowana jest przez ubezpieczyciela pomoc w różnego rodzaju nagłych sytuacjach. W ramach tego ubezpieczenia mogą być pokrywane wszystkie koszty następujących podejmowanych działań:
ubezpieczony powinien mieć dostęp do Centrum Alarmowego, które prowadzi całodobowe dyżury,
– pokrycie kosztów leczenia oraz pomoc związana z organizacją tego leczenia,
– dostarczenie osobie ubezpieczonej odpowiednich leków, które odbywa się po konsultacjach z lekarzem prowadzącym,
– organizacja powrotu osoby ubezpieczonej do kraju oraz pokrycie jej kosztów, w przypadku jeśli wystąpią takie okoliczności jak nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek,
– organizacja oraz pokrycie kosztów transportu zwłok osoby ubezpieczonej, jeśli poniesie ona śmierć, jeśli nastąpi ona w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby,

organizacja powrotu osób z rodziny lub innych osób towarzyszących ubezpieczonemu do kraju, w sytuacji jeśli osoba ubezpieczone znajdzie się na dłuższy czas w placówce szpitalnej,
– organizacja transportu niepełnoletnich dzieci osoby ubezpieczonej oraz pokrycie jej kosztów, jeśli osoba ubezpieczona znajdzie się w placówce szpitalnej,
– przekazywanie wszystkich najbardziej istotnych informacji rodzinie osoby ubezpieczonej lub innym istotnym osobom, które znajdują się w kraju, jeśli tylko wystąpi taka konieczność,
– organizacja dodatkowego zakwaterowania oraz wyżywienia osoby ubezpieczonej za granicą, jeśli wymaga ona rekonwalescencji zaleconej przez lekarza,

organizacja opieki nad zwierzęciem, które towarzyszyło osobie ubezpieczonej w podróży, jeśli będzie ona przebywała przez dłuższy czas w placówce medycznej.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Projekt i wykonanie: zamowstrone.com