Wybierz cel podróży

EKUZ

EKUZ, a może ubezpieczenie turystyczne?

Wyjeżdżając na wakacje lub udając się w podróż służbową, każdy powinien zaopatrzyć się w ubezpieczenie zwane turystycznym. Pierwsze pytanie powinno być takie: gdzie się wyjeżdża? Ubezpieczyciele zazwyczaj rozróżniają dwie strefy: Europa i świat. W zależności od strefy stosują różne stawki. Co do krajów europejskich funkcjonuje pewien mit: karta EKUZ.

Karta EKUZ – podstawowe informacje

Wbrew błędnym, choć rozpowszechnionym, poglądom karta EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) działa w krajach UE, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i w Szwajcarii. Zapewnia opiekę zdrowotną na poziomie odwiedzanego kraju. W zależności od zasad opieki zdrowotnej odwiedzanego państwa różne świadczenia mogą być płatne, płatne częściowo lub nawet bezpłatne. Zasadą jest jednak pewien finansowy udział własny. Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki. Polską instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych jest Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiedza na temat karty EKUZ jest dostępna na stronie internetowej: https://www.ekuz.nfz.gov.pl.

Ubezpieczenie turystyczne – uzupełnienie karty EKUZ

Ubezpieczenia turystyczne są czymś innym niż karta EKUZ. Zwykle składają się z kilku elementów. Są nimi głównie ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance (KLA) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, które działa zagranicą.
Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) polega na tym, że ubezpieczyciel w razie zaistnienia określonego zdarzenia pokrywa koszty leczenia lub zwraca poniesione wydatki na leczenie. Ubezpieczenie Assistance (A) jest zespołem usług dodatkowych, w ramach których Ubezpieczyciel organizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży.
Ubezpieczenia turystyczne są często sprzedawane jako pakiety z określonymi sumami ubezpieczenia (gwarancyjnymi) pod różnymi nazwami, przykładowo wariant złoty, luksusowy itd. Często są oferowane pakiety rodzinne jako nieco tańsze od indywidualnych.
W ramach tych pakietów często jest sprzedawane ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie bagażu. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) zapewnia wypłatę (po powrocie do kraju) świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie bagażu zapewnia odszkodowanie, gdy bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży.
Należy zwrócić uwagę na sumy ubezpieczenia. Dotyczy to szczególnie KLA i OC, bo te elementy są najistotniejsze w ubezpieczeniach turystycznych, gdyż mogą generować duże koszty w razie zdarzenia i braku odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia (SU).
Powinno się sprawdzić, czy KL obejmuje (i w jakiej wysokości) pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne, ambulatoryjne, honoraria i wizyty lekarskie, zakup niezbędnych środków opatrunkowych i lekarstw przypisanych przez lekarza, leczenie stomatologiczne, poród itd. Powinno się też skontrolować, co kryje się pod pojęciem Assistance danego ubezpieczenia. Co obejmuje zespół takich usług i do jakiej wysokości Ubezpieczyciel pokrywa poszczególne usługi? Są nimi często (prócz całodobowego dyżuru Centrum Alarmowego) transport poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, transport Ubezpieczonego do RP lub kraju zamieszkania, pomoc przy odtworzeniu dokumentów, pomoc w przypadku opóźnienia lotu, zapewnienie kierowcy zastępczego, zakwaterowanie i wyżywienie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji, pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa, zastępstwo w podróży służbowej, pomoc prawna, pomoc tłumacza, pomoc finansowa itd. Można się tego dowiedzieć od brokera lub multiagenta. Sprawdzić można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Zazwyczaj w OWU są pewne wyłączenia. Niektórych wyłączeń nie można zneutralizować. Część z nich zazwyczaj można jednak wykupić. Przykładowo często można unieważnić wyłączenie wyjazdu zarobkowego, leczenia przewlekłej choroby, uprawiania niektórych sportów (wykazy sportów różnych kategorii są różne w różnych towarzystwach), terroryzmu, zwrotu kosztów wykupionej wycieczki itd. Wyłączeń i jednocześnie możliwości ich wykupienia jest zazwyczaj wiele. Wiąże się z tym jednak konieczność opłacenia wyższej składki. Wykupienie wyłączenia powinno być określone w polisie. Ona (załącznikiem do niej są OWU) jest podstawowym dokumentem zawarcia ubezpieczenia.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Projekt i wykonanie: zamowstrone.com