Wybierz cel podróży

PZU Wojażer

PZU Wojażer to kompleksowe ubezpieczenie turystyczne, chroniące osobę ubezpieczoną od momentu wyjścia z domu, aż do powrót z podróży. Świadczenie dostępne w ramach ubezpieczenia chroni przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i zachorowaniami. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego produktu?

Podstawowy wariant ochrony

PZU Wojażer kompleksowo chroni osobę ubezpieczoną, zapewniając jej – nawet w podstawowym wariancie ubezpieczenia – szereg korzyści. Oto najważniejsze z nich.

1. Ochrona w zakresie leczenia – osoba korzystająca z podstawowego wariantu ubezpieczenia PZU Wojażer, ma prawo do pełnego świadczenia w ramach opieki zdrowotnej. Pomoc ta obejmuje zarówno leczenie ambulatoryjne, wykonywanie zabiegów i operacji a także wizytę u lekarza specjalisty, w tym też stomatologa.

2. Transport medyczny – osoba która korzysta z usług ubezpieczyciela w ramach PZU Wojażer, ma pełne prawo do transportu z miejsca zdarzenia, bezpośrednio do gabinetu lekarskiego, lub nawet szpitala. Co więcej, Ubezpieczony może też skorzystać z transportu medycznego do Polski. W ramach świadczenia, możliwe jest też przewiezienie osoby Zmarłej do Polski.

3. Zwrot kosztów medykamentów – w ramach wariantu podstawowego ubezpieczenia PZU Wojażer, Ubezpieczony może też skorzystać z pełnego zwrotu wydatków poniesionych na leki kupowane za granicą. Oferta ta dotyczy tylko tych leków, które są przepisane przez lekarza na miejscu. W ramach tej usługi Ubezpieczyciel zapewnia również zwrot za analogiczne wydatki poniesione z tytułu uszkodzonego sprzętu ortopedycznego i okularów.

4. Wsparcie tłumacza – ubezpieczenie PZU Wojażer uprawnia Ubezpieczonego do kontaktu z profesjonalnym tłumaczem języka angielskiego, ułatwiającego porozumienie się z lekarzem podczas świadczenia pomocy medycznej.

5. Poszukiwanie i akcje ratownicze – Ubezpieczyciel obliguje się również do pełnego wsparcia swoich Klientów w przypadku ich zaginięcia. Pomaga on w organizacji akcji ratowniczych i poszukiwawczych, np. podczas akcji na obszarze górskim.

6. Wsparcie nie tylko podczas podróży! Ubezpieczony może – w ramach ubezpieczenia PZU Wojażer – skorzystać z możliwości wsparcia (na terenie Polski) ze strony lekarza, rehabilitanta a nawet psychologa. Wsparcie to jest realizowane w przypadku, gdy Ubezpieczony w ramach ubezpieczenia, korzystał z usługi transportu medycznego w PZU Wojażer.

Rozszerzony wariant ochrony

Usługę ubezpieczenia można rozszerzyć o kilka dodatkowych pakietów, dzięki którym Klient PZU (wraz ze swoją rodziną) może czuć się naprawdę bezpieczne.

Pakiet Assistance w wersji rozszerzonej, oferuje między innymi możliwość pobytu w hotelu w czasie trwania rekonwalescencji, będącej skutkiem choroby, lub wypadku mającego miejsce podczas trwania imprezy turystycznej. Oprócz tego w wariancie tym Klient może liczyć na bezpośredni transport do domu (w przypadku konieczności przerwania imprezy) i możliwość zakwaterowania osoby bliskiej w pobliskim hotelu (podczas trwania rekonwalescencji osoby ubezpieczonej).

Pakiet Assistance w wersji Rodzina – który jest skierowany do osób podróżujących z całą swoją rodziną. W tamach tego pakietu Ubezpieczony ma prawo do transportu do domu osób bliskich w przypadku, gdy on sam jest transportowany w inny sposób (np. karetką) a także do zakwaterowania osoby bliskiej w hotelu, na czas trwania choroby Klienta.

Pakiet Assistance w wersji Dziecko – w ramach którego Ubezpieczony ma pełne prawo do opieki Ubezpieczyciela nad dziećmi (lub innymi osobami, które nie są samodzielne) w przypadku, gdy Ubezpieczony znajduje się w szpitalu. Ponadto w ramach tego wariantu istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu rodzica, na wypadek, gdy jego dziecko trafi do szpitala.

Oprócz tego, w ramach PZU Wojażer Ubezpieczony może skorzystać z:

– ubezpieczenia dla osób aktywnych sportowo, które wyjeżdżają by uprawiać sport,
– ubezpieczenia chroniącego Klienta w trakcie trwania wyjazdów służbowych, lub pracowniczych,
– ubezpieczenia dla osób cierpiących na choroby przewlekłe (nie dotyczy osób, które ze względu na stan zdrowia nie powinny wyruszać w podróż),
– ubezpieczenia świadczonego w ramach wyjazdów do krajów, w których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia konfliktu zbrojnego (w tym działań terrorystycznych).

Jak dzięki PZU zwiększyć poziom swego bezpieczeństwa?

Firma PZU dokłada wszelkich starań, by świadczone przez nią usługi były jak najlepiej dopasowane do wymagań stawianych przez Klientów. Dlatego istnieje możliwość dodatkowego rozszerzenia ubezpieczenia PZU Wojażer o szereg usług, dzięki którym poziom bezpieczeństwa Klienta będzie jeszcze wyższy.

1. Dodatkowe ubezpieczenie NNW – obejmuje okres po powrocie do domu. W ramach tego świadczenia, osoba ubezpieczona może skorzystać z odszkodowania, które jest wypłacane w razie poważnego zachorowania w trakcie podróży. Co więcej, jeśli Ubezpieczony zmarł, jego bliscy również mogą uzyskać stosowne odszkodowanie.

2. Dodatkowe ubezpieczenie OC – dotyczy zdarzeń które miały miejsce z winy Ubezpieczonego, bądź osób, którymi się on opiekował w trakcie trwania imprezy turystycznej. Odszkodowanie to może zostać również wypłacone na rzecz hotelu, lub punktu usługowego, którego sprzęt został zniszczony przez osobę Ubezpieczoną, lub jego podopiecznych.

3. Zwrot kosztów – jeśli podróż Ubezpieczonego musiała zostać z jakiś względów przerwana (np. w związku ze stanem zdrowia), Ubezpieczyciel może zwrócić koszt niewykorzystanych biletów i anulowanego pobytu a także opłacić koszty szybszego powrotu do domu.

4. Leczenie po powrocie – w ramach ubezpieczenia PZU osoba Ubezpieczona może skorzystać z możliwości podjęcia dalszego leczenia, według zasad określonych w ramach OWU. Zasady te dotyczą przede wszystkim limitów wizyt lekarskich i kwot, na które realizowane są poszczególne świadczenia zdrowotne (np. operacje i zabiegi).

5. Ubezpieczenie bagażu podręcznego – dotyczy osób, których bagaż podręczny został skradziony, zniszczony, lub uszkodzony podczas podróży na wskutek działania osób trzecich. Wariant ten obejmuje również zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych z tytułu konieczności zakupu rzeczy osobistych, jeśli bagaż podręczny z jakiś powodów się opóźnił. W myśl ogólnych warunków ubezpieczenia do bagażu podręcznego zaliczamy:

– rzeczy osobiste,
– sprzęt sportowy,
– sprzęt elektroniczny (przenośny).

Ograniczenia w zakresie świadczenia ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZU Wojażer jest skierowane dla osób, które wyjeżdżają w celach rekreacyjnych lub zarobkowych. Istnieją jednak czynniki, które – z jakiś przyczyn – mogą ograniczyć prawa do w/w świadczenia, bądź też całkowicie je anulować.

Po pierwsze – z ubezpieczenia zostają wyłączone wszystkie osoby, które wyjeżdżają (zwłaszcza za granicę) na różne, planowe zabiegi, bądź operacje. Jednym słowem chodzi o osoby, które wyjeżdżają w celach leczniczych.

Po drugie – z ubezpieczenia nie mogą skorzystać te osoby, które chorują na schorzenia w przypadku których dana podróż jest odradzana ze względów zdrowotnych.

W jednym i w drugim przypadku bardzo ważne jest, aby osoba zainteresowana ubezpieczeniem, jasno określiła swój stan zdrowia i – w miarę możliwości – przedstawiła dokumentację medyczną potwierdzający ów stan.

Zasięg ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZU Wojażer występuje w trzech różnych wariantach zasięgu. Pierwszy z nich, czyli „Cała Polska” dotyczy imprez turystycznych odbywających się w całości na terenie naszego kraju. W tym wariancie przemieszczenie się Ubezpieczonego poza granice Polski, będzie się wiązało z tymczasową utratą praw do tego ubezpieczenia.

Drugi wariant obejmuje całą Europę według jej geograficznych granic obejmującą również kraje basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Maroko, Egipt, Syria, Liban, Izrael, Libia, Tunezja, Turcja oraz Strefa Gazy. Z kolei trzeci wariant dotyczy podróży odbywających się po całym świecie, niezależnie od kraju w którym aktualnie odbywa się impreza turystyczna.

Kogo można ubezpieczyć?

Z ubezpieczenia PZU Wojażer może skorzystać każdy. W przypadku Polaków na stałe mieszkających w Polsce, ubezpieczeniem tym można objąć osoby wyjeżdżające na zagraniczne wyjazdy (w Europie i poza nią) a także te osoby, które wyjeżdżają na zorganizowane wyjazdy na terenie Polski. Takie same prawa przysługują również cudzoziemcom, którzy na stałe mieszkają w Polsce.

W przypadku osób mieszkających na stałe poza granicami naszego kraju, ubezpieczeniem obejmuje się wyłącznie tych Klientów (Polaków i cudzoziemców), którzy przyjeżdżają do Polski, niezależnie od formy imprezy turystycznej (przyjazdy zorganizowane i niezorganizowane).

Dlaczego warto skorzystać?

Z ubezpieczenia PZU Wojażer warto skorzystać przynajmniej z kilku powodów. Oto najważniejsze z nich:

1. Pełna ochrona od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej (wyjścia z domu) aż do momentu powrotu. W niektórych wariantach istnieje możliwość wydłużenia okresu ochrony, wraz z możliwością skorzystania z pomocy lekarskiej i psychologicznej.

2. Ochrona w PZU Wojażer obejmuje nie tylko samą podróż i związane z nią następstwa nieszczęśliwych wypadków, ale też takie kwestie jak ubezpieczenie bagażu, zakwaterowanie najbliższych itd.

3. Z ubezpieczenia możemy skorzystać również wtedy, gdy dana impreza wydłużyła się z powodów niezależnych od osoby ubezpieczonej. W tym przypadku wydłużenie okresu ochrony (na podstawie opłaconej wcześniej składki) nie wiąże się z dodatkowymi opłatami aż przez 48 godzin.

4. Z ubezpieczenia mogą skorzystać nie tylko osoby indywidualne, ale też całe grupy, w ramach wcześniej przygotowanych ofert biur podróży. Oferta ubezpieczenia dotyczy również pielgrzymek.

5. Istnieje możliwość dowolnego spersonalizowana oferty świadczenia, dzięki czemu będzie ona idealnie dopasowana do aktualnych potrzeb Klienta.

PZU Wojażer to kompleksowe ubezpieczenie podróżne, zapewniające ochronę nawet w przypadku wykupienia podstawowej formy świadczenia.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Projekt i wykonanie: zamowstrone.com